Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Chceš študovať zaujímavý a perspektívny odbor

Ústav materiálov na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Ti ponúka jedinečnú možnosť študovať v súčasnosti lukratívny študijný odbor Technické materiály. Uplatnenie našich absolventov ponúka široké možnosti vzhľadom na potreby technickej praxe.

Zaujíma Ťa technika?

Rozmýšľal si niekedy nad tým, ako stroje fungujú, aké sú použité materiály na ich výrobu? Chceš sa dozvedieť č je potrebné z materiálom urobiť aby vznikol ľubovoľný stroj? S akými vplyvmi je potrebné počítať, aby dané zariadenie pracovalo optimálne dlhý čas?

Čo Ti ponúkame?

  • Štúdium v odbore, ktorý je v súčasnosti lukratívny vzhľadom na rozvoj strojárskeho a automobilového priemyslu na Slovensku.
  • Perspektívu zamestnať sa v zahraničných firmách pôsobiacich na Slovensku a v zahraničí (Južná Kórea; Nemecko; Rakúsko; Slovinsko; Veľká Británia; ...).
  • Perspektívu študovať časť štúdia aj v zahraničí (Južná Kórea; Nemecko; Rakúsko; Slovinsko; Španielsko; ...).
  • Možnosť oboznamovať sa z materiálmi aj v Hi-tech laboratóriách UMAT MTF STU Trnava.