Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Ústav materiálov (UMAT)

Ústav materiálov vznikol 1. 1. 2007 spojením troch katedier (katedra materiálového inžinierstva; katedra nekovových materiálov a katedra fyziky) v rámci reštrukturalizácie Materiálovotechnologickej fakulty.
V súčasnosti UMAT pozostáva z dvoch katedier, ktoré zabezpečujú vyučovací a výskumný proces. Sú to Katedra materiálového inžinierstva a Katedra fyziky.
Na UMAT pôsobí celkovo 51 pracovníkov. Z toho je 29 učiteľov, 5 vedecko-výskumných pracovníkov a 6 interných doktorandov.
Ústav materiálov momentálne získal takmer 4 mil. € na budovanie laboratórií v rámci rôznych projektov. Cieľom je výrazne zlepšiť štruktúru prístrojového vybavenia a zvýšiť kredit nielen nášho ústavu, ale celej MTF. Aj ty sa môžeš stať "maníkom", ktorý sa bude tie prístroje učiť využívať.
Viac informácií nájdeš na stránkach Materiálovotechnologickej fakulty, alebo priamo na oficiálnych stránkach Ústavu materiálov.