Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Často kladené otázky

Odpovede na niektoré Vaše otázky možno nájdete na tejto stránke.

Q: Prečo študovať odbor "Technické materiály"?
A: Ak ste na strednej nezaspávali na matematike, fyzike, chémii (výsledná známka nie je rozhodujúca), alebo vás bavia technické veci okolo vás, rozšírte rady našich úspešných absolventov. Tí, ktorým sa darí aj v cudzom jazyku (a u nás sa ešte zlepšia), majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí, prípadne získať certifikáty oprávňujúce k výkonu znaleckých činností.


Q: Aké uplatnenie môžem očakávať?
A: Náš absolvent sa môže uplatniť vo všetkých sektoroch: štátnom, verejnom aj súkromnom na Slovensku, a rovnako v celej EU a ostatných vyspelých krajinách sveta. Svoju kariéru môže budovať v podnikoch automobilového, hutníckeho, chemického, energetického, leteckého (kozmického) priemyslu, tak vo výrobnej ako aj riadiacej sfére, vo výskumných ústavoch, v odbornom školstve aj na vysokých školách. Uplatníte sa rovnako dobre ako sólový ale aj tímový hráč.


Q: Študujú u vás aj baby?
A: Áno, v študijnom odbore "Technické materiály" úspešne študujú aj dievčatá.


Q: Dozviem sa aj informácie o nových trendoch vo vývoji materiálov?
A: Áno, študijný odbor "Technické materiály" ponúka okrem základných znalostí aj to, že sa dozviete o nových trendoch a materiáloch priamo od odborníkov nie len z našej fakulty. Pre našich študentov sa organizujú exkurzie do renomovaných firiem a podnikov a vybrané state prednášajú odborníci pracujúci napr. v SAV. V našom kolektíve pedagógov máme skúsených pracovníkov v rôznych oblastiach materiálového výskumu.Sem napíš svoju otázku:Sem napíš svoj e-mail na odpoveď: