Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Laboratóriá UMAT

Na tejto stránke sú prezentované priestory laboratórií UMAT.

Budova MTF na Bottovej ulici
Laboratórium štruktúrnych analýz - metalografická prípravovňa

TEM PHILIPS
Transmiský elektrónový mikroskop PHILIPS

Vysokorozlišovací transmisný mikroskop
Vysokorozlišovací transmisný elektrónový mikroskop JEOL s mikroanalyzátorom chemického zloženia

Mikrosonda
Mikrosonda chemického zloženia