Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Laboratóriá UMAT

Na tejto stránke sú prezentované priestory laboratórií UMAT.

Skúšobňa tvrdosti
Laboratórium mechanických skúšok - tvrdomery Rockwell, Brinel a Vickers

Stoj na skúšku ťahom
Stroj na skúšku ťahom FPZ100/1

Brinellov tvrdomer a Sharpyho kladivo
Brinellov tvrdomer a Sharpyho kladivo 300 J