Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Učebne na MTF STU Trnava

Na tejto stránke sú prezentované učebne na MTF STU Trnava.


Slávnostná aula MTF na Paulínskej ulici

Malá aula na Paulínskej ulici
Malá aula na Paulínskej ulici

PC učebňa na Paulínskej ulici
Jedna z počítačových učební na Paulínskej ulici

Jazyková učebňa
Jazyková učebňa na Paulínskej ulici