Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Informačné linky

Radi by sme Ťa upozornili na niektoré zaujímavé linky.

Zoznam linkov

 • Centrum kariérneho poradenstva na STU
  Poslanie CKP: 
  → Poskytovať informácie o voľných pracovných miestach, brigádach a produktoch určených študentom.
  → Sprostredkovať kontakty medzi študentmi, budúcimi absolventmi univerzity a zamestnávateľmi.
  → Zisťovať požiadavky trhu práce na adresnejšiu prípravu študentov, v náväznosti na požiadavky praxe, pri prijímaní našich absolventov.
  → Organizovať pracovné stretnutia zástupcov inštitúcií, spoločenskej praxe so študentmi a s relevantnými zástupcami univerzity.
  → Pripravovať prezentačné stretnutia a diskusné fóra zástupcov inštitúcií so študentmi.
  → Realizovať riadenú propagácia dopytu profesijného prostredia na web stránke univerzity i prostredníctvom informačno-propagačných materiálov.  
 • Internetové stránky venované materiálovým inžinierom
  Projekt "Ambasádor" je projekt, ktorého úlohou je vo všeobecnosti zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na vysokých školách so zameraním na strojárske technológie a technické smery a špeciálne o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Projekt bol schválený vedúcimi činiteľmi Materiálovotechnologickej fakulty a vedie ho vo svojom voľnom čase Marek Gebura (člen SAV Bratislava).
 • Hypertext Link
  Curabitur lobortis.