Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Kalendár podujatí

Na tejto stránke nájdete informácie o chystaných aktivitách nášho ústavu.

Realizované aktivity

Rok 2007

 • Vianočné posedenie pracovníkov UMAT
  Popis podujatia
  Vianočné posedenie pracovníkov UMAT sa realizuje každoročne v priestoroch zasadačky na Bottovej ulici. Tento rok sa bude realizovať 13. decembra 2007 pod záštitou doc. Ing. Mariána Hazlingera, CSc., ktorý zároveň bude sláviť okrúhle životné jubileum.
 • Katedrovica 2007
  Popis podujatia
  Súčasní končiaci študenti poriadajú každoročne od roku 1990 slávnostné posedenie pedagógov Ústavu materiálov UMAT) a končiacich študentov na UMAT. Podujatie sa uskutoční 18. decembra 2007. Tento rok bude troška nostalgický, vzhľadom na to, že akcia sa vracia na svoje prvé pôsobisko v priestoroch študentského domova v študentskom klube AMOS.
 • Prezentácia študijného odboru v priestoroch Inkubátoru Malacky, n.o.
  Popis podujatia
  Dňa 12. februára 2008 sa v priestoroch Inkubátora Malacky uskutočnila prezentácia štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave a na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne pod záštitou mesta Malacky a Inkubátora v Malackách. Záujemcom bol predstavený študijný odbor Technické materiály a Technológie strojárskych výrob v troch turnusoch. Prítomným študentom

Rok 2008

 • Deň otvorených dverí na MTF STU Trnava
  Popis podujatia
  Dňa 25. januára 2008 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU konal Deň otvorených dverí, kedy potencionálny uchádzači mali možnosť zoznámiť sa s prostredím možného štúdia. Uskutočnila sa so záujemcami prehliadka Hi-tech laboratórií štruktúrnych analýz na UMAT a boli podané informácie o študijnom odbore Technické materiály v priestoroch malej auly prof. Garaja na Bottovej ulici.
 • Návštevy stredných škôl
  Popis podujatia
  Naši pedagogickí pracovníci navštívili vybrané stredné školy, kde informovali potenciálnych študentov o možnostiach štúdia odboru Technické materiály. Na podporu ich činnosti boli vystavené propagačné bilboardy aj v týchto školách.

Rok 2009

 • Deň otvorených dverí na MTF STU Trnava
  Popis podujatia
  Dňa 23. januára 2009 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU konal Deň otvorených dverí, kedy potencionálny uchádzači mali možnosť zoznámiť sa s možnosťami štúdia a prostredím možného štúdia. Uskutočnila sa so záujemcami prehliadka Hi-tech laboratórií štruktúrnych analýz na UMAT a boli podané informácie o študijnom odbore Technické materiály v priestoroch malej auly prof. Garaja na Bottovej ulici.
 • Návštevy stredných škôl
  Popis podujatia
  Návštevy vybraných stredných škôl budú pokračovať aj tomto roku, aby sme informovali potenciálnych študentov o možnostiach štúdia odboru Technické materiály. Na podporu ich činnosti budú vystavené propagačné bilboardy aj v týchto školách.
 • Letná univerzita pre stredoškolákov
  Popis podujatia
  Letná univerzita pre stredoškolákov zavítala aj do priestorov laboratórií nášho ústavu. Potencionálni uchádzači o štúdium nielen v odbore Materiálové inžinierstvo sa mali možnosť stručne oboznámiť s materiálmi a aj prístrojovým vybavením Ústavu materiálov.