Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Kontakt na nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať. Tešíme sa na Vaše otázky, pripomienky a návrhy

Poštová adresa:

Ústav materiálov
Mgr. Magda Péteryová
J. Bottu 25
917 24 Trnava

Umiestnenia pavilónov Materiálovotechnologickej fakulty nájdete na tejto mape. Sídlo Ústavu materiálov je v pavilóne T na Bottovej ulici.

sekretariát Ústavu materiálov: jana.machacova@stuba.sk
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. (zástupca riaditeľa pre pedagogiku): jozef_krajcovic@stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. (vedúci KMI): lubomir.caplovic@stuba.sk
Mgr. Magda Péteryová (koordinátorka projektu): magda.peteryova@stuba.sk
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.: roman.moravcik@stuba.sk

Úradné hodiny na sekretariáte UMAT

Pondelok ÷ piatok: 08:00 - 15:30
Sobota a nedeľa: voľný deň

Telefónny kontakt

033 - 5521 002 (ústredňa MTF STU)
0918 - 646 038 (sekretariát UMAT)
fax: 033 - 5521 007 (ústredňa MTF STU)