Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Novinky

 

Ocenenie za celoživotnú prácu

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti, každoročne udeľuje prestížne ocenenie „Cena podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku“. V tomto roku je v kategórii Osobnosť vedy a techniky ocenený pracovník UMAT MTF STU prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. Cena mu bude odovzdaná 4. novembra 2009 o 19:00 v historickej budove Národnej rady SR. Srdečne blahoželáme.

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

 

Konferencia v Tatrách

Dňa 2.9.2009 sa malá expedícia z UMAT-u, v zložení doc. Čaplovič, Ing. Šutiaková, Ing. Szmolka a Mgr. Péteryová, vybrala do krásneho prostredia Vysokých Tatier – Tatranskej Lomnice. Tu sa v hoteli Sorea Titris Odborár konal XI. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Degradácia konštrukčných materiálov.“ Tento rok sa konala pod záštitou rektora Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Bujňáka. Zúčastnili sa jej odborníci z Česka, Srbska, Poľska, Nemecka a Slovenska.
Po príchode, registrácii a ubytovaní sa konal prvý blok prednášok. Pred večerou sme stihli zmapovať blízke okolie hotela. Vo štvrtok v doobedňajšom bloku predniesol Ing. Szmolka príspevok pod názvom „Failure Analysis of a Plastics Mould“ od autorského kolektívu Szmolka – Moravčík – Hazlinger – Čaplovič. Časový harmonogram jednotlivých dní výborne ladil s počasím. Poobede sme absolvovali spoločnú horskú túru. Lanovkou sme sa vyviezli na Skalnaté pleso (1751 m n.m.) pod južnými zrázmi Lomnického štítu. Odtiaľ po svojich magistrálou na Hrebienok (1285 m n.m.) na juhovýchodnom úpätí Slavkovského štítu. Hlavný pelotón sa nám čoskoro stratil z dohľadu, ale my, ľudia z rovín, sme si chceli trošku užiť peknú panorámu krajiny, čo-to pofotiť, ochutnať čučoriedky, ktoré ponáhľajúci sa obehli bez povšimnutia. Po strastiplnom návrate (aspoň pre tých netrénovaných) na hotel, sme absolvovali príjemný spoločenský večer. V piatok doobeda doc. Čaplovič predniesol príspevok s názvom „Analýza príčin poškodenia doskového výmenníka tepla“ autorského kolektívu Čaplovič – Grgač – Péteryová - Šutiaková.
Vyhodnotenie konferencie sa zhodovalo s cieľmi konferencie a tými boli prezentácia pôvodných vedeckých poznatkov, skúseností, získanie pracovných kontaktov a vzájomná spolupráca odborníkov zúčastnených krajín. V piatok pri odchode Tatry za nami plakali a to doslovne, pretože sa pokazilo počasie. Takže nám to aspoň nebolo ľúto a tešili sme sa domov.

Na fotografii je pohľad na jednu z prednášok

Na fotografii je štvorica účastníkov konferencie z nášho ústavu - zľava: Ing. Szmolka, Ing. Šutiaková, Mgr. Péteryová a doc. Čaplovič

Na fotografii je doc. Čaplovič a Ing. Szmolka na "vrchole slávy"

Na fotografii zľava Mgr. Péteryová, doc. Čaplovič a Ing. Tibor Szmolka unavení turistikou

 

Diplomanti UMAT MTF STU v Belgicku

V dňoch 14. až 17. 4. 2009 sa uskutočnila návšteva diplomantov UMAT MTF STU (Bc. Lenka Zmeková, Bc. Martin Javorský, Bc. Lukáš Roščák pod vedením Ing. Martina Kusého, PhD.) v Bekaert Technology Center, Zwevegem v Belgicku. Cieľom návštevy bolo zhodnotiť výsledky spoločných výskumných a pedagogických aktivít MTF STU a firmy Bekaert v rámci bilaterálneho projektu. Študenti prezentovali základné tézy svojich diplomových prác riešených v spolupráci s firmou.
Bekaert je celosvetová skupina s vyše 70 výrobnými centrami a obratom 2,52 mld. EUR. Vyrába najmä oceľové kordy, drôty a výrobky z nich (ploty). Zamestnáva okolo 16,7 tis. pracovníkov. Má výrobné závody v 23 krajinách a vo svojom výrobnom zameraní patrí medzi štyri najväčšie spoločnosti sveta. Spoločnosť má viac ako 90 produkčných centier po celom svete a rozsiahlu sieť predajných miest a agentúr.
Bekaert intenzívne rozvíja svoje aktivity v strednej a východnej Európe. Má vybudované základne na Slovensku, v Poľsku a Českej Republike. Na Slovensku pôsobí od roku 2000 v Sládkovičove (vybudoval greenfield projekt) a v roku 2003 sa stal vlastníkom bývalej Drôtovne Hlohovec.

Na fotografii zľava: Ing. Martin Kusý, PhD., Bc. Martin Javorský, Bc. Lenka Zmeková, Bc. Lukáš Roščák

Ing. Martin Kusý, PhD.

 

VEDOU DO SVETA - (medzinárodný projekt na výskumnom inštitúte IFW Dresden)

Ak je šanca treba ju brať. V dnešnej dobe majú študenti veľa príležitostí zúčastniť sa zahraničných projektov a mobilít. Jedna takáto šanca sa poskytla aj mne. Neváhal som a prihlásil som sa na projekt nemeckého výskumného ústavu IFW Dresden. Úlohou projektu bol výskum vlastností ocelí, ktoré vznikli odlievaním s rýchlym ochladzovaním. Mal som možnosť používať špičkové zariadenia a výborne vybavené laboratóriá. K dispozícii som mal skenovací elektrónový mikroskop vybavený medzi inými detektormi EDX (Energy Dispersive X-ray) a EBSD (Electron BackScatter Diffraction). Zamerali sme sa hlavne na fázovú analýzu precipitátov prítomných v skúmanej oceli. Použili sme na to metódu EBSD, ktorá sa na podobné účely zatiaľ využívala len zriedka, ale napriek tomu sme dosiahli pekné výsledky.
Toľko hádam stačí k odbornej časti. Zaujímavejšie bolo, že tento výskumný ústav sa nachádza v Drážďanoch. Toto prenádherné polmiliónové mesto je bezpochyby kultúrne, hlavné mesto Nemecka. Drážďany boli na konci druhej svetovej vojny za päť dní úplne zničené. Trvalo 40 rokov kým sa celkom zotavili. Nejakým zázrakom boli Drážďany aj v časoch tvrdej totality obnovené takmer úplne do pôvodného architektonického stavu. Len niekoľko budov pripomína časy z tohto obdobia.
Práca na ústave bola veľmi príjemná. K výborne vybaveným laboratóriám prispievali aj milí, ochotní a skúsení ľudia, ktorí veľmi pohotovo pomohli vždy, keď som to potreboval. Pre svojich zamestnancov organizuje vedenie IFW mnohé zaujímavé akcie, aby im spríjemnilo prácu a podporovalo teambuilding v jednotlivých pracovných skupinách a celkovo na ústave. Mal som možnosť zúčastniť sa tzv. „Letného dňa“. Bola to akcia organizovaná pre zamestnancov, ktorá zaznamenala obrovský úspech. Začala sa vychádzkami po rôznych častiach mesta a vyvrcholila obrovskou zábavou na dvore ústavu. Mal som možnosť zažiť aj „Noc vedy“, čo bol vlastne deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Drážďanoch a všetkých spolupracujúcich výskumných ústavoch. Stovky rôznych experimentov, prednášok a predstavení zabávalo tisíce návštevníkov, ktorí zaplnili uličky univerzity.
Nielen ľudia na ústave, ale aj mimo neho boli pre mňa až prekvapivo milí. Predstavte si, že sa vám v každom obchode s úsmevom pozdravia a pekný víkend vám zaželajú aj dvakrát v týždni.
Skrátka som sa do Drážďan zaľúbil hneď po prvom týždni. Akonáhle som mal možnosť, okamžite som vybehol na každú vežu alebo výhľad, aby som si zhora obhliadol toto vlastne len asi 60 ročné mesto. Nezdá sa, ale budovy v Drážďanoch len zriedka prevyšujú tento vek vďaka dôkladnému kobercovému bombardovaniu americkej armády. Samozrejme sú Drážďany ako mesto oveľa staršie. Prvý písomný doklad o nich pochádza z roku 1206 a prvé známky ľudskej civilizácie siahajú až do mladšej doby kamennej.
Vecí na objavovanie bolo dosť. Barokový palác Zwinger ponúka viacero nádherných umeleckých výstav a je zároveň stredobodom námestia (Theaterplatz), na ktorom sa medzi inými nachádza budova Saskej štátnej opery, kaštieľ a rímskokatolícka katedrála. Niekedy som sa len tak vybral do mesta bez konkrétneho cieľa a vždy som a vrátil na byt až neskoro večer plný zážitkov a s pamäťovou kartou plnou fotiek.
Priznám sa, nechcelo sa mi veľmi domov. Akonáhle to bude možné, tak sa do Drážďan vrátim, ale nebudem proti, ak sa mi vyskytne možnosť spoznávať nové pre mňa zatiaľ neznáme mestá a miesta. Hlavne sa netreba báť a váhať, ak sa naskytne šanca dostať sa pomocou vedy do sveta.
Srdečná vďaka patrí každému, kto umožnil moju účasť na tomto projekte. Mohol som stráviť tri mesiace v tak nádhernom meste ako sú Drážďany, hlavne vďaka Dr. Wendrockovi (IFW Dresden) a prof. Janovcovi (MTF STU).

Práca na riadkovacom mikroskope

Na nábreží Elby

Pri vstupe do paláca Zwinger

Ing. Peter Gogola

 

MOBILITY ŠTUDENTOV - Študijný pobyt na Univerzite v Ljubljane

Stále viac sa dostávajú do popredia záujmu vysokoškolákov tzv. mobility študentov. V tomto roku, ako študentka prvého ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe Technické materiály na MTF STU v Trnave, som mala možnosť zistiť čo je na nich zaujímavé a podnetné. Od februára do júna som absolvovala v rámci programu SOCRATES/ERASMUS letný semester na Ljubljanskej univerzite v Slovinsku. Moje štúdium na Strojníckej fakulte LU bolo zamerané na prípravu podkladov na diplomovú prácu a to experimentálnymi prácami v Laboratóriách Skúšania materiálov a tepelného spracovania. Tu som mala možnosť osobných konzultácií s profesormi aj doktorandmi a dostala som šancu samostatne pracovať na elektrónovom riadkovacom mikroskope.

Pri mikroskope; M. Štefániková, F. Ravnik ( odborný asistent )

V apríli pricestovali do Ljubljany na dvojtýždňový pobyt prof. Janovec a Ing. Kusý z UMAT MTF STU, ktorí tu prezentovali výsledky svojich výskumných prác. Ďalej ich návšteva smerovala k upevneniu dobrých vzťahov a spolupráci medzi MTF STU a Ljubljanskou univerzitou. V ich spoločnosti som mala možnosť spoznať prekrásne okolie mesta. Z výšky 1250 m n.m. sme pozorovali vápencové rieky a nádhernú prírodu v 20 km vzdialených Kamninských Alpách.

Na výlete(z ľava) ; M. Kusý., M. Štefániková, J. Janovec

V máji sa konal tretí ročník medzinárodnej konferencie European School in Material Science, na ktorom sa stretla pestrá zostava odborníkov a študentov. Ústredným motívom prednášok boli Komplexné kovové zliatiny. Študenti prezentovali svoju výskumnú činnosť formou posterov. Účastníci konferencie mali program spestrený o výlet na jedno z najvyhľadávanejších turistických miest – Bledské jazero a jeho okolie. Uprostred jazera - na jedinom pravom ostrove Slovinska - sa nachádza kostol Nanebovzatia Panny Márie. Nádhernú panorámu nám dopĺňal stredoveký hrad, vypínajúci sa nad jazerom.
Počas môjho pobytu navštívili Katedru technológie materiálov aj niektorí odborníci, ako napr. George F. Vander Voort - riaditeľ spoločnosti Buehler LTD. (Illinois, USA). Jeho prednáška o farebnej metalografii poslucháčov upútala natoľko, že odpovedal na naše otázky aj cez prestávky medzi jednotlivými blokmi.
Ďalšou osobnosťou z oblasti techniky, prof. Dieter Schuöcker z Viedenskej Technickej Univerzity, si získal poslucháčov svojou energickou prezentáciou výskumu z oblasti priemyselných laserových technológií.
Svoj študijný pobyt som zavŕšila absolvovaním štyroch skúšok v anglickom jazyku. Na záver chcem poďakovať za možnosť spoznať nové prostredie, nadviazať kamarátske ale i profesionálne kontakty. V neposlednom rade za možnosť spoznať kultúru krásnej krajiny so svojou neopakovateľnou atmosférou.

Bc. Mária Štefániková

 

Odborné prednášky z oblasti progresívnych materiálov na UMAT MTF STU

Koncom letného semestra uplynulého akademického roka navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU v Trnave dvaja významní odborníci pôsobiaci v oblasti výskumu a vývoja progresívnych materiálov: Prof. Dr. Klaus Wetzig z Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden a Ing. Fedor Gömöry, DrSc. z Elektrotechnického ústavu SAV Bratislava.
Prof. Wetzig je autorom a spoluautorom 280 odborných článkov a editorom monografií In-situ Rastrovacia elektrónová mikroskopia v materiálovom výskume, ako aj Tenké vrstvy pre elektroniku na báze kovov. V súčasnosti pôsobí ako emeritný profesor. Na pôde Ústavu materiálov MTF STU vystúpil v dňoch 26. do 30. mája 2008 s cyklom prednášok Ion Beam Research in Materials Science. Odborníci, ale aj záujemcovia z radov študentov a laickej verejnosti, mali možnosť vypočuť si jeho prednášky zamerané na využitie technológie iónového zväzku v materiálovom výskume. Prof. Wetzig priblížil účastníkom základy fyziky iónov, progresívne iónové technológie a špecifiká analýzy materiálov pomocou iónového lúča. Táto akcia bola zorganizovaná v súlade s plánom vytvoriť centrum excelentnosti v oblasti využitia iónových technológií v materiálovom výskume SlovakIon na MTF STU v Trnave. Zároveň umožnila prehĺbiť osobné kontakty vedecko-výskumných pracovníkov obidvoch inštitúcií.

Prof. Wetzig na jednej zo svojich prednášok

Dr. Gömöry je významným odborníkom v oblasti charakterizácie vlastností supravodivých materiálov. Je autorom vyše 100 odborných článkov v karentovaných časopisoch a koordinátorom alebo riešiteľom viacerých významných medzinárodných projektov. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda SAV pre oddelenie vied o neživej prírode. Jeho prednáška Superconducting wires for electric power applications odznela na Ústave materiálov MTF STU dňa 12. júna 2008 v rámci pravidelných odborných seminárov. Zaujala nielen svojim odborným obsahom, ale aj pútavou prezentáciou. Vytvorila predpoklady pre následnú odbornú spoluprácu medzi Elektrotechnickým ústavom SAV a MTF STU v oblasti výskumu štruktúrnej analýzy supravodivých materiálov.

Mgr. Magda Péteryová 

 

 

Štátnice už aj v angličtine

V dňoch 5. – 6. júna sa na Ústave materiálov MTF STU v Trnave konali štátne skúšky na študijných programoch Technické materiály a Nekovové materiály. Zaujímavosťou je, že obhajobu diplomovej práce majú diplomanti už druhým rokom možnosť absolvovať aj v anglickom jazyku. V tomto akademickom roku ju využilo sedem študentov na študijnom programe Technické materiály. Pre prípravu diplomovej práce v angličtine sa študenti nerozhodli samoúčelne. Dobre si totiž uvedomujú, že na trhu práce sa týmto krokom stávajú pre svojich potenciálnych zamestnávateľov oveľa atraktívnejší. Veď o našich absolventov je nemalý záujem práve v zahraničných spoločnostiach. Aj v budúcnosti rátame s obhajovaním diplomových prác v anglickom jazyku, o to viac, že od školského roku 2009/2010 zabezpečuje ústav výučbu v anglickom jazyku na inžinierskom študijnom programe Surface Engineering of Advanced Materials. V nasledujúcom období budú mať práve títo absolventi na treťom stupni štúdia u nás zelenú, pretože doktorandi majú možnosť získať zaujímavé ponuky na štúdium a spoluprácu u našich zahraničných partnerov.
Tento záujem potvrdzuje aj zloženie štátnicovej komisie. Predsedal jej Hans-Peter DEGISCHER, O.Univ.Prof. Dipl.- Ing. Dr. techn. z Ústavu materiálov a technológií Technickej univerzity vo Viedni. Členmi štátnicovej komisie boli: Dr. Wolfgang Schützenhöfer z firmy Böhler Edelstahl GmbH & Co KG, Kapfenberg (Rakúsko), doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc., prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. a Ing. Martin Kusý, PhD. z našej univerzity.

Mgr. Magda Péteryová