Informačné stránky pre študijný program Materiálové inžinierstvo
Ústav materiálov, STU MTF Trnava

Propagácia

Na tejto stránke nájdeš propagačné letáky, ktoré si mohol obdržať vo svojej škole. Tieto letáky jednoducho môžeš ukázať aj rodičom, priateľom a pod.

Propagačné materiály pre študijný program Materiálové inžinierstvo